Biz kimin tarafındayız?

Kişinin bulunduğu yer fark etmeksizin çalışmış olduğu kuruma, şehire, bölgeye ve temelde insana katkıda bulunması gerektiği taraftarıyım. Eleştiriye konu olabilecek yığınla gereksiz işlere vakit harcamaktansa, bir şeyin en azından bir adım dahi olsa iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmanın daha değerli olduğunu düşünüyorum.

Türkiye birçok alanda olduğu gibi kurumlarıyla da henüz örnek teşkil etme noktasına gelmedi. Akademi tarafında kurumsallığı, bilimsel aklı, araştırmayı ve öğretmeyi merkeze alan 5-10 üniversite hariç diğerlerinde bu hedefin olduğunu söylemek pek gerçekçi değil.

Bu yüzden vasatın hüküm sürdüğü üniversitelerde, kendi kişiliğinden ve iş yapma kültüründen vazgeçmeyen kişilerin sayısı sınırlı. Yani, elini tüm yükün altına sokan ve akademinin namusunu koruyan insan sayısı çok az. Özellikle imkanların kısıtlı ve desteklerin yeterli olmadığı üniversitelerde, uluslararası camiada kendini gösteren ve ispatlayan akademisyenleri özellikle tebrik etmek ve her defasında bunu vurgulamak gerekir. Tüm olumsuz şartlar altında, bu başarıları yakalamak gerçekten hiç kolay bir şey değil.

İnsanların üzerindeki hantallığı atması ve bireysel başarıların kolektif başarıya dönüşmesinde sinerjinin yaratılması önemli bir husus. Özellikle yüksek lisans yapmaya yeni başlamış arkadaşların, akademinin uzun süreçli ve bir o kadar yorucu serüveninde, neyin daha değerli olduğunu görmeleri çok önemli.

İyi bir özeleştiri hepimizi doğruya gösterecektir. Akademide, bir şeyleri doğru yapamayan, yapmaya fırsat bulamayan, fırsat bulsa dahi yaptırılmayan, küstürülen, pes eden, bıkan birçok insan var. Bilinen bir gerçek olsa da kimse çözmek için pek hevesli değil. Tüm bunlara rağmen, kendi kişisel akademik yaşamında doğrunun ve yanlışın ne olduğu bir hakikat olarak ortada. Yani, doğruya yönlendirilmeyi bekleyen birçok öğrenci maalesef vasata mahkum edilmekte. Bu durum değerli olanın henüz yeterince içselleştirilmediğinin bir göstergesi. Nicelik, nitelik, kalite vurguları tüm yapıları içine alan merkezden aşağıya doğru gelen bir yapılar silsilesi. Her yanlış sayısız yanlışı doğuracak güçte. Herkes kendi bölgesinin sorumluluk mimarı. Ve her davranışın ve kararın bir bedeli var. Bu bedelin etkisi ağır olabilir. O yüzden her daim doğrunun yanında olmak bizim için en önemli kalkan.

law-and-society-banner
Kaynak: https://students.wlu.ca/programs/liberal-arts/law-and-society/index.html

Özetle, hayatı kompleks düşünmenin bir anlamı yok. Çok basit bir şekilde önümüzde duruyor. Yaptığımız iş fark etmeksizin biz kimin tarafındayız?

…hayatta çalışmadan zengin olanlar, başkalarının bükük bellerine basarak yükselenler, insanların gözyaşlarından macun yoğurup, can otu diye satarak mevki, servet ve şöhrete konanların…” tarafında mıyız?

Yoksa;

… temiz yüzlü ve namuslu insanlara yaraşan muvaffakiyetlerin” önemini bilen, çalışarak “varlığını ve mevkiini emeğinin hakkı ve ehliyetinin mükafatı olarak kazananların” tarafında mıyız?

Evet biz kimin tarafındayız?

Tembellik ve parazitliği” tercih edip “kiminin ayağına çelme takan, kiminin gözüne kül atıp, ehliyet ve liyakatlerinin üstündeki yerlere oturan insan kılığındaki hayvanların” tarafında mıyız?

Yoksa;

Yüksek ahlak ve ruhu” sahiplenen, “karakterli ve sağlam seciyeli yani prensip ve şahsiyet sahibi” insan olmayı hayatının merkezine alan, “namerde muhtaç olmayı ölmekten beter” görenlerin tarafında mıyız?

Sahi biz kimin tarafındayız?

… insanların saflığından ve temiz yürekliliğinden istifade ederek kese doldurup ense şişiren açık gözler” in mi?

Yoksa;

… insana yaraşan yolun doğruluk ve namusluluk yolu” olduğunu, “namusluluğun, insanın vicdanı ile baş başa kaldığı zaman ona verecek utandırıcı hesabı olmadığını” bilenlerin tarafında mıyız?

 

*Parantez içerisindeki ifadeler, kalıp bazlı olarak Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’e ait olup, Gençlerle Başbaşa kitabının farklı sayfalarından alınıp bir araya getirilmiştir.

Starbucks’ın yeni rakibi: Çinli kahve zinciri Luckin Coffee

Çin’in nüfusu 1 milyar 436 milyon. %59,7’si (yaklaşık 856 milyon) şehirlerde yaşıyor (1). Çinliler ortalama yılda 4 fincan kahve tüketiyor. Büyük şehirlerde bu rakam 10. Avrupa’da tüketici başına tüketilen (yıllık) fincan kahve sayısı 500 (2).

Çin piyasasına 1999’da giren Starbucks (Amerika), 160’dan fazla şehirde 4000 şubeye sahip. Dünya genelinde (75 ülke) 24 bin şubesi var. Costa Coffee (İngiltere) firmasının tüm dünyada (28 ülke) 2200 şubesi var. Çin’deki şube sayısı 440 (2017) (3). 2022 hedefi 1200 şubeye ulaşmak.

İki büyük firmanın yeni rakibi Çinli kahve zinciri Luckin Coffee. 2017’de (Ekim) kurulan firma, 3680 şubeye ulaştı. Yıllık açtığı şube sayısı 1200 civarında (4). Ortadoğu ve Hindistan piyasasına açılmak için ilk adımları atmış durumdalar (5).

luckin coffee ve starbucks
Kaynak: https://www.wsj.com/articles/starbucks-struggles-to-beat-hot-startup-on-delivery-in-china-11552469400

En büyük rakip olan Starbucks, marka tanınırlığı ve marka gücü açısından Luckin Coffee’nin önünde. Fakat Luckin Coffee, agresif büyüme stratejisi ile hızlı bir şekilde yayılarak marka tanınırlığını artırmak istiyor.

Luckin, paket servisi, teslimat ve dijital hizmetleri ile farklı bir deneyim sunuyor. Starbucks ise büyük mağazalarda tüketicilere deneyim yaşatarak ayrıcalıklı bir konuma ulaşıyor. Ayrıca premium marka. Luckin’in hedef kitlesi fiyata duyarlı tüketiciler ve ofis çalışanları. En iyi kahveyi üretmekten ziyade, orta kalitede bir kahveyi uygun fiyata sunma stratejisini (rakiplere göre yarı fiyat) izliyor (6). Online sipariş alarak müşterilerine kahvelerini teslim etme süresi 18 dakika. Ayrıca, müşteriler kahvenin geliş sürecini online olarak takip edebiliyorlar.

Starbucks, tüm dünyada güçlü bir marka. Luckin Coffee, fiyat avantajı ve teknoloji üstünlüğü ile birçok ülkede hızlı büyüme şansı yakalayabilir. Son 15 yılda, birçok markasıyla küresel markalar listesine giren Çin, bu sektörde de Luckin Coffee markası ile iyi bir oyuncu olabilir.

Eşitsizlik kültürü

Herkes, toplumun içerisinde bulunmuş olduğu konumu iyi bilir. Bu konumun sembolik düzeydeki bireye yansıyan güç ilişkisi, kendisini davranışlarda gösterir. Özellikle başkalarını kendinden daha aşağı görmeye yönelik eğilim, kişinin toplum içerisindeki pozisyonuyla doğrudan ilgilidir.

Fiilen sade bir vatandaşı milletvekilinden daha güçsüz kılan kültür, eşitsizlik kültürüdür.  200 yıllık modernleşme sancısı çeken bir toplumun hukuki, siyasi, ekonomik ve toplumsal düzeyde katı bir eşitsizliği gündelik hayatta sık sık yaşaması, kurumsal adaletin olmayışının göstergesidir.

Samimiyet ilişkisi dışında, gündelik hayatta kullanılan “sen” ifadesine dayalı durumlar, kendimizi görmemiz açısından iyi birer ipucudur. Kendimizi bu noktada sorguya çekmeliyiz.

“Türk toplumunda ve kültüründe kendilerine aynı şekilde karşılık verilmesinin mümkün olmadığını bildikleri halde birilerine “sen” deme hakkını kendinde gören çok geniş bir kesim mevcuttur. Polisin durdurduğu kişiye, kalantor beyefendinin onu durdurmak gafletinde bulunan polise, lokanta müşterisinin garsona, bürokratın astına, siyasetçinin vatandaşa, yaşlının gence, işverenin işçiye, doktorun hastaya, televizyoncunun mikrofon tuttuğu köylüye, ev kadının temizlikçiye, sokaktaki insanın dilenciye hitap ederken kullandıkları “sen” hitabı, katı bir eşitsizlik durumunu meşru ve kabul edilir kılma imkanını ve niyetini kendi içinde barındıran bir iktidar dilidir.” (Eldem, E., (2018), “Mitler, Gerçekler ve Yöntem, Osmanlı Tarihinde Aklıma Takılanlar”, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul).

Son Okuduğum Kitaplar

 1. “Aslında…” – Ercan Kesal: Edebiyat, sinema, memleket ve insan halleriyle ilgili yazarla yapılan söyleşileri içeren bir kitap. Yer yer tekrara düşse de güzel kitap beğendim.
 2. “Reklamsız Marka Yaratmak” – Chris Grams: Yazar, daha önce çalışmış olduğu Red Hat şirketi üzerinden bir marka yaratmanın adımlarını anlatıyor. Türkiye için bu örneklerin artık can sıktığını düşünmekteyim. Beğenmedim.
 3. “Tüketim İçgüdüsü” – Gad Saad: Lübnan doğumlu Kanadalı bilim insanı olan yazar, insanın biyolojik altyapısı ve karakteristiğinden yola çıkarak, insanın tüketim davranışlarını tetikleyen içgüdülerden bahsediyor. Kitap yeni bir perspektif sunuyor, beğendim. 
 4. “Zamanın Kelimeleri” – Tanıl Bora: Yakın tarihin siyasal hayatında yer alan kelimelerin (Yeni Türkiye, fıtrat, algı operasyonu vb. ) izini sürüyor yazar. Kitabı beğendim.
 5. “Pazarlama Savaşı” – Jack Trout – Al Ries: Pazarlama savaşında saldırı, savunma, kanat saldırısı ve gerilla savaşının temel ilkelerini örnek markalar üzerinden anlattıkları kitap. Beğendim.
 6. “Türklük Sözleşmesi” – Barış Ünlü: Gündelik davranışların, duyma, duymama, bilme, bilmeme, duygulanma, duygulanmama, ilgilenme, ilgilenmeme gibi hallerin siyasal anlamlarını yazılı olmayan bir Türklük Sözleşmesi üzerinden anlattığı kitap. Sosyal bilimlerde yeni bir tez olarak okunmaya değer. Beğendim.
 7. “Büyüleme” – Guy Kawasaki: Yazar kitabında bireylerin eylemlerini nasıl etkileyebileceğimizin yollarını, etik kaygıları göz önüne alarak açıklıyor. Güzel kitap, beğendim.
 8. “Strateji Yasaları” – David B. Yoffie & Michael A. Cusumano: Harvard ve MIT üniversitelerinden iki kıymetli hocanın üç büyük strateji ustasını ele alarak, bu kişilerin nasıl düşündükleri, nasıl öğrendikleri ve fikirlerini nasıl hayata geçirdiklerini anlattıkları kaliteli kitap. Beğendim. 
 9. “Foucault Sarkacı” – Umberto Eco: Yazar, irrasyonel düşüncenin 500 yıllık tarihini bir çeşit roman üzerinden anlatıyor. Ağır kitap, anlaşılması zor, yeniden okumam gerekir diye not aldım. 
 10. “Yanlış Cumhuriyet” – Sevan Nişanyan: Atatürk ve Kemalizm üzerine 51 soru sorup ve bu soruları cevaplandırarak, Türk modernleşmesinin tarihinin yeniden eleştirel bir gözle değerlendirilmesine katkıda bulunuyor. Birçok açıdan yeni bilgiler edindiğim bir kitap oldu, beğendim.

Özeleştiri kabiliyeti

Eksiği görebilenler eleştirebilir. Tam olmayan, tamamlanamamış bir soruna verilen cevaptır, eleştiri.

O yüzden eksik olanın görülmesi gerekir.

İnsan, hayata kendi düşünce dünyasından baktığı için sınırları vardır. Sınırları çizilmiş hissiyatının dile getirdikleridir, söyledikleri.

Eleştiri getirdiği anda içinde bir mutluluk hissi yaşaması, ya kendisinin tam olduğunu düşünmesidir ya da eleştiri getirdiğinin eksik. Tam bu noktada özeleştirinin zorluğu anlaşılabilir.

Özeleştiri bir kabiliyettir. Kendine dışarıdan bakabilme, bir adım geriye atıp kendini bir başkası kadar görebilecek yeteneğe sahip olabilmeyle ilgilidir.

Keyfi bir başkasını eleştirirken gören zihnin, bir anda okları kendine çevirebilmesi elbette kolay değildir. Ama bir o kadar eğlencelidir. İnsan, kendisiyle takılabildiği kadar huzurludur.

Yani, huzurun kaynağı tartıdır. Adaletin tartısı.

İçselleştirilmiş bir özeleştiri tutumu, barışık bir ruha sahip olmanızı, daha güçlü kalmanızı sağlar.

Biat etmek

Biat bir anlaşmadır. Köleleğin, itaatin.

Beşer sistem üretir. Tarikat, cemaat, siyaset … Bir idealler ülküsü etrafında buluşan benzer olmaya gayret gösteren bir yığın insan. Amaç, aynılaşmaktır.

Her ne kadar hep aynı şeyleri düşünmek isteseler de, kendileriyle hep çelişirler. Çelişkinin sebebi, kendilerinde göremediklerini istemeleridir. Sorgusuz, sualsiz bir lidere ihtiyaç duymanın acizliği gibi. Yansıtır görmek isteyenlerin halini. Olmayanın.

Meşrulaştıran her pisliği kalabalıklarda, “her şeyi bilir”, “bir bildiği vardır” imalarıdır içten içe. Garip değil mi? Sahip olduğu “aklı” idrak edememiş bir “aklın” neyi yaşadığını, düşündüğünü görmemesi.

Ben her şeyi biliyorsam eğer, onların sayesinde.

Alkışlarıyla, kurtarıcılığım pekişiyorsa.

Ve ötekinin düşüncesi, korkutuyorsa beni.

Kime anlatabilirim? Anlatılması gerekenleri.

Deneyim

“Söyle sevda içinde türkümüzü

Aç bembeyaz bir yelken

Neden herkes güzel olmaz

Yaşamak bu kadar güzelken?”

Fazıl Hüsnü Dağlarca

İnsanın başkalarını tanıyışı zamanla olur. Başkaları, arkadaşları, dostları, akrabaları, diğerleri.

Tanımanın yolu zamandan geçer. Zaman sürekliliği ifade eder. Süreci yani. İnsanlar iletişim sürecinde şahit olduklarıyla, duyduklarıyla, değerlendirmeleriyle hep bir hüküm verirler. Ama hükümde ağırlığı en fazla olan şahitliktir.

Şahitlik, yaşamaktır. Bu yüzdendir ki insanlar tavsiyelere yeteri kadar kulak vermezler. İnsanlar, olayın içinde olmak ister. Var olmak, deneyimlemek ister.

İşte zamanın süreçteki rolü de deneyimdir. Deneyim, satın alınamaz. Alınamayan ise değersizdir.

Görmeyen göze de, göremeyecek olana da, görme imkanı yakalamamış olana da, görüpte anlamayana da anlatılabilir. Gerçekler. Bir başkasının gördüklerindeki. Görülenlerin hakikat olup olmadığını asla değil.

İşi ehline verme

İnsanın bulunduğu konum ile hata yapma arasında bir ilişki vardır.

Yaptığı iş her ne olursa olsun, insanın en temel görevi, adaleti ayakta tutmak olmalıdır. Hakikate tecavüz, adaleti yok ederek başlar. Emanetine, ehline verilmeyen her işte bunu görebilirsiniz. Ruhu et parçası gibi gören bir insanın hissiyatı ile adaleti kemiren bir insanın ruh hali benzerdir.

“Emanetin göklere ve dağlara teklif edildiği, ama bunu yüklemekten kaçındıkları” (33/Ahzab, 72) bir durumda, “Allah için hakkı ve adaleti ayakta tutun.” (5/Maide, 8) ilahi beyanını hayatının merkezine koymayan her beşer, “kimliksiz bir ceset” (22/Hacc, 31) olarak yaşayan bir ölüdür.

Tahta at zihniyeti

Derler ki, denizi her tarafları kuşatmış olan ve tepelerinde ve düzlüklerinde sayısız çirkin yapının kaynaştığı ve tarihin her gün istimlake uğradığı büyük bir şehirde, gökyüzüne yükselen bir konağın belediye parkından kaç misli büyük bahçesinde demirden bir at heykeli varmış ve bu anıtın anlamı denildiğine göre şu demekmiş: Konağın ve nice varlığın sahibi, köşkünün önünden geçen halka demek istermiş ki: Ey halk! Siz böyle at gibi uysal kaldıkça, dünya davalarına at gibi baktıkça benim varlığım da gökyüzüne doğru yükselir. Bu atın manası buymuş. Sizin atınızın temsili nedir? Sizin atınız hangi akla hizmettir? Bu başımıza gelen kaçıncı rezalettir? Yakın tarihimizi ve kültürümüzü ve edebiyatımızı ve sanatımızı ve imalatımızı ve siyasetimizi kemiren bu tahta at zihniyeti, bu elem verici zavallı görünüşüyle bizi daha ne kadar tahta nalları altında inletecektir? Gövdesinde barındırdığı yarım yamalak sahte savaşçılarıyla bizi daha ne kadar tehdit edecektir? Hiç utanmak yok mudur? (Oğuz Atay, Korkuyu Beklerken, S. 162-163)

Utanmayı bilenler, rahatsız olurlar. Yaşanılanlar, mahcubiyet hissinin, gülünç duruma düşmenin verdiği üzüntüdür.

Herkes, yaptığı her işte, kalbinin temiz kalan kısmı kadar “iyi”.

Samimi olanlar yaptıklarının farkındadır. Yapmadıklarının da.

Makalenin ortak yazarı: Chester adlı kedi

Michigan State Üniversitesi’nde fizikçi ve matematikçi olan Jack H. Hetherington’ın, 1975 yılında Physical Review Letters dergisinde bir makalesi yayımlanır.

CrcOiB7XYAEaymm.jpg-large
Makalenin ortak yazarı: F.D.C. Willard

Bu makaledeki ortak yazar, Jack H. Hetherington’ın kedisi. Yani F.D.C. Willard isimli yazar bir bilim insanı değil, kedisine koyduğu isim.

Yakın çevresi ve meslektaşları anlamasın diye ismi farklı şekilde kodlamış. Şimdi bu kodlamanın ayrıntılarına bakalım.

Ortak yazardaki isim: F.D.C. Willard

 • F.D. = Felis Domesticus (Kedinin tür adının ilk harfleri)
 • C. = Chester (Kedisinin ismi)
 • Willard = Kedisini terk eden kedinin ismi

Yukarıdaki makaleyi kendi imzası ve sağında kedisinin ayak izleri ile imzalanmış haliyle bazı kopyalarını arkadaşlarına ve meslektaşlarına 1978 yılında gönderir.

Sonrasında, 1980 yılında Fransız bir popüler bilim dergisinde kedisinin tek isim olduğu ayrı bir makalenin yayımlandığı ortaya çıkar.

Bilim dünyasında iki bilimsel çalışmasıyla yer bulan F.D.C. Willard tarihe güzel bir anı olarak geçer:)