Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Yayın’ Category

Waterloo Üniversitesi’nden S. Keshav ”How to Read a Paper” (Link) isimli bir çalışma hazırlayarak bilimsel bir makalenin nasıl okunması gerektiğine dair bir bakış açısı sundu.

Şuan aramızda olmayan çok kıymetli İsmail Arı da, bu çalışmayı ”Bir Makaleyi Nasıl Okumalı?” (Link) diye Türkçeye çevirdi.

Çalışmalar linklere tıklanarak okunabilir. Bu yazıda genel olarak kısa bir özet halinde, sürecin nasıl olması gerektiği vurgulanacaktır.

Makale okuma süreci:

 • Üç-geçişli bir okuma yaklaşımı söz konusudur.
 • İlk geçişte makale hızlıca taranır.

[box]İlk geçiş süreci, 5 ile 10 dakika arası sürmelidir. Başlık, özet ve giriş kısmı dikkatlice, diğer bölümlerin ise sadece başlık kısımları okunmalıdır. Bu sürecin sonucunda makalenin hangi alanda yazıldığı, anlaşılır bir şekilde yazılıp yazılmadığı ve makalenin ana katkılarının neler olduğu konularında fikir sahibi olunmalıdır. [/box]

 • İkinci geçişte makale özenle okunur.

[box]İkinci geçiş süreci 1 saatinizi alabilir. Şekillere ve çizimlere dikkatlice bakılıp anlaşılmalı, sonuçlar değerlendirilmeli, sonradan okunacak makaleler işaretlenmeli ve makalenin içeriği net bir şekilde kavranmalıdır. [/box]

 • Üçüncü geçişte makale yeniden üretilir.

[box]Hakem iseniz bu süreç daha fazla gereklidir. Deneyimli olanlar için 1 saat, yeni başlayanlar için 4-5 saat sürebilir. Ayrıntılar dikkatlice irdelenir, makaleyi gerçek manada hissedip varsayımlar ortaya konulup, makalenin içeriğiyle kıyaslayıp varsa eksik yanlar ortaya konulur. Gelecek çalışmalar için aklınızda gelen fikirler not edilir.[/box]

 • Sonuç olarak, ilk geçiş süreci sonucunda okuduğunuz makale ilgi alanınıza giriyorsa; birkaç hafta içerisinde ikinci adıma geçin (girmiyorsa süreci bitirin) ve sonrasında birkaç ay içinde üçüncü adıma geçerek makale hakkındaki süreci bitirin. Böylece makaleyi tam bir şekilde kavramış olursunuz.
Reklamlar

Read Full Post »

Türkiye’deki üniversitelerde yazılan yüksek lisans ve doktora tezlerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kurulan Ulusal Tez Merkezi’nden erişilmektedir.

 • Ulusal Tez Merkezi – Link

Yurtdışındaki üniversitelerde yazılan yüksek lisans ve doktora tezlerine ulaşmak için ise Proquest arama motoru kullanılmaktadır.

 • Genel Proquest Tez Arama Motoru – Link

Read Full Post »

Bu yazı, akademisyenlerin (devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan) yayın ve araştırma süreçleri içerisinde uyulması gereken kuralların dışına çıktıkları zaman karşılaşabilecekleri disiplin cezalarını içerir.

Uyarma*

[box]Uyarma: Görevde ve davranışta daha dikkatli olunması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.[/box]

 • Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek.

Kınama*

[box]Kınama: Görevde ve davranışta kusurlu olunduğunun yazı ile bildirilmesidir.[/box]

 • Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek.
 • İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.
 • İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak.
 • Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak.
 • Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.
 • Araştırma ve deneylerde, mevzuata veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı çalışmalarda bulunmak.
 • Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak.
 • Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

Aylıktan veya ücretten kesme*

[box]Aylıktan veya ücretten kesme: Devlet yükseköğretim kurumlarında brüt aylıktan; vakıf yükseköğretim kurumlarında brüt ücretten bir defaya mahsus olmak üzere 1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.[/box]

 • Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek.
 • Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.
 • Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekanları, imkanları ve cihazları amaç dışı kullanmak.
 • Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.
 • Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.
 • Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dahil etmek veya olan kişileri dahil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dahil ettirmek.

Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme*

[box]Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme: Devlet yükseköğretim kurumlarında bulunulan kademedeki ilerlemenin, fiilin ağırlık derecesine göre bir ila üç yıl arasında durdurulması; vakıf yükseköğretim kurumlannda ise fiilin ağırlık derecesine göre üç ila altı ay süreyle brüt ücretten 1/4 ila 1/2 arasında kesintiye gidilmesidir.[/box]

 • İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak suretiyle kişilere zarar vermek.
 • Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak, araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alman kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.

Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma*

[box]Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma: Akademik bir kadroya bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır.[/box]

 • Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil, başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermektir.

Read Full Post »

%d blogcu bunu beğendi: