Bilimsel araştırma, intihal ve disiplin cezaları

Bu yazı, akademisyenlerin (devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan) yayın ve araştırma süreçleri içerisinde uyulması gereken kuralların dışına çıktıkları zaman karşılaşabilecekleri disiplin cezalarını içerir. Uyarma* [box]Uyarma: Görevde ve davranışta daha dikkatli olunması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.[/box] Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek. Kınama* [box]Kınama: Görevde ve davranışta kusurlu olunduğunun yazı ileOkumaya devam edin “Bilimsel araştırma, intihal ve disiplin cezaları”