Bilimsel bir makale nasıl okunmalıdır?

Waterloo Üniversitesi’nden S. Keshav ”How to Read a Paper” (Link) isimli bir çalışma hazırlayarak bilimsel bir makalenin nasıl okunması gerektiğine dair bir bakış açısı sundu. Şuan aramızda olmayan çok kıymetli İsmail Arı da, bu çalışmayı ”Bir Makaleyi Nasıl Okumalı?” (Link) diye Türkçeye çevirdi. Çalışmalar linklere tıklanarak okunabilir. Bu yazıda genel olarak kısa bir özet halinde,Okumaya devam edin “Bilimsel bir makale nasıl okunmalıdır?”

Bilimsel araştırma, intihal ve disiplin cezaları

Bu yazı, akademisyenlerin (devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan) yayın ve araştırma süreçleri içerisinde uyulması gereken kuralların dışına çıktıkları zaman karşılaşabilecekleri disiplin cezalarını içerir. Uyarma* [box]Uyarma: Görevde ve davranışta daha dikkatli olunması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.[/box] Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek. Kınama* [box]Kınama: Görevde ve davranışta kusurlu olunduğunun yazı ileOkumaya devam edin “Bilimsel araştırma, intihal ve disiplin cezaları”