Pazarlama miyopluğu

Levitt, Theodore. “Marketing Myopia.” Harvard Business Review 38.4 (1960): 24-47. Theodore Levitt, yukarıda kaynakçası verilen makaleyi, 57 yıl önce yazdı. 1960 yılında. “Marketing Myopia”. Türkçe ismiyle “Pazarlama Miyopluğu”. Modern pazarlama devrini başlatan bu makalenin temelde anlatmak istediği şey şuydu: Bazı şirketler temel işleriyle ilgili görme özrüne sahiptirler. Olay bu kadar net. Anlatmak istediği mesaj çok açık. Önünü,Okumaya devam edin “Pazarlama miyopluğu”