12. Hafta: Düşünce Dünyamıza Katkı için 15 Sözcük ve Bir Sanat Eseri

1-Râvi Arapça bir sözcük olan rāwi kökünden gelir. Rivayet eden anlamına gelir. 2-Enfiye Arapça bir sözcük olan anf kökünden gelir. Anf burun demektir. Enfiye de tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici, aksırtıcı toz, burun otu anlamına gelir. 3-Tahmis Arapça bir sözcük olan taχmīs kökünden gelir. Divan edebiyatında bir gazelin her beytinin başına üç dize katılması durumu, beşleme anlamınaOkumaya devam edin “12. Hafta: Düşünce Dünyamıza Katkı için 15 Sözcük ve Bir Sanat Eseri”