11. Hafta: Düşünce Dünyamıza Katkı için 15 Sözcük ve Bir Sanat Eseri

1-Hassa Arapça bir sözcük olan χāṣṣa(t) kökünden gelir. Özellik, hususiyet anlamına gelir. “Büyüklerin çoğunda bu hassa yoktur.” – N. F. Kısakürek 2-Yalak Türkçe bir sözcük olan yalak, hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap anlamına gelir. “Bir de hayvanları sulamak için yalak vardı.” – Halikarnas Balıkçısı 3-Mücavir Arapça bir sözcük olan mucāwir kökünden gelir. Komşu, civarda olan anlamına gelir. 4-Mücahit ArapçaOkumaya devam edin “11. Hafta: Düşünce Dünyamıza Katkı için 15 Sözcük ve Bir Sanat Eseri”