Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Posts Tagged ‘öğrenme arzusu’

Öğrenme arzusu ve merak bilimi doğurmuştur. İnsan sorduğu sorulara çözüm bulmak amacıyla ‘bilmek’ ister. Bu yüzden Aristo, insanı ”bilme ihtiyacında olan varlık” olarak tarif etmiştir.

Bilim, doğru düşünmeyi ve doğruyu araştırmayı kendisine hedef koyar.

İnsanlar doğayı anlamak ve sonrasında çözüme kavuşturmak için üç kavramdan yararlanırlar. Bunlar; deneyim, muhakeme (akıl yürütme), araştırmadır. Bilim bu üç kavramdan faydalanarak varlığı anlamaya çalışır.

Bilimin iki temel dayanağı vardır. Biri deneysel bilgi, diğeri ise halihazırdaki bilgidir. Deneysel bilgi tecrübelere dayanır, halihazırdaki bilgi ise araştırmalar sonucunda üretilir.

Bilim yapabilmek, bilimsel bilgiyle olur. Bilimsel bilgi, insan aklının araştırmalarda elde ettiği düzenli, tutarlı, geçerli, sistemli, kanıtlanabilir ve denenebilir bilgidir.

Zihinsel etkinliğin bilim sayılabilmesi için şu üç koşulu taşıması gerekir:

  • Düşüncenin bir önerme ile dile getirebilir olması,
  • Bu önermenin doğruluğunu gösteren güvenilir kanıtların olması,
  • Önermenin doğruluğunun kabul edilmesi gerekir.

Dipnot: Yazım sürecinde Doç. Dr. Hasan Tutar’ın ”Bilim ve Bilimlerin Sınıflandırılması” sunumundan yararlanılmıştır.

Read Full Post »

%d blogcu bunu beğendi: