11. Hafta: Düşünce Dünyamıza Katkı için 15 Sözcük ve Bir Sanat Eseri

1-Hassa Arapça bir sözcük olan χāṣṣa(t) kökünden gelir. Özellik, hususiyet anlamına gelir. “Büyüklerin çoğunda bu hassa yoktur.” – N. F. Kısakürek 2-Yalak Türkçe bir sözcük olan yalak, hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap anlamına gelir. “Bir de hayvanları sulamak için yalak vardı.” – Halikarnas Balıkçısı 3-Mücavir Arapça bir sözcük olan mucāwir kökünden gelir. Komşu, civarda olan anlamına gelir. 4-Mücahit ArapçaOkumaya devam edin “11. Hafta: Düşünce Dünyamıza Katkı için 15 Sözcük ve Bir Sanat Eseri”

9. Hafta: Düşünce Dünyamıza Katkı için 15 Sözcük ve Bir Sanat Eseri

1-Kemiyet Arapça bir sözcük olan kammiyya(t) kökünden gelir. Miktar, nicelik anlamına gelir. “Onun koleksiyonculuğu, kemiyetteki kahramanlığı ise, boyuna keyfiyette arayıp asla bulamadığı kadını ne yapıp yapıp yakalayabilmek gayretinden.” – N. F. Kısakürek 2-Keyfiyet Arapça bir sözcük olan kayfiyya(t) kökünden gelir. Nitelik anlamına gelir. “Cenap Şehabeddin Bey şiiri nazımdan ayrı bir keyfiyet telakki ediyor.” – Y. K. Beyatlı. Ayrıca durum anlamı vardır. “Böyle birOkumaya devam edin “9. Hafta: Düşünce Dünyamıza Katkı için 15 Sözcük ve Bir Sanat Eseri”

6. Hafta: Düşünce Dünyamıza Katkı için 15 Sözcük ve Bir Sanat Eseri

1-Reklam Fransızca bir sözcük olan réclame, iddia, protesto, bağırarak ileri sürülen şey, ilan anlamlarına gelir. 2-Püriten  Fransızca puritain ~ İngilizce puritan olan bu sözcük; köktendinci, özellikle 17. yy’da İngiltere’de zuhur eden radikal protestan mezheplere mensup kimse anlamına gelir. Latince’de puritas safluk, bulaşmamışlık anlamlarına gelir. 3-Ağustos Ağustos, Gregoryen Takvimi’ne göre yılın 8. ayı olup 31 gün çeker. Türkçede bu aya “Harman ayı”, “Lobut ayı” da denir. Kimi yerlerdeOkumaya devam edin “6. Hafta: Düşünce Dünyamıza Katkı için 15 Sözcük ve Bir Sanat Eseri”