8. Hafta: Düşünce Dünyamıza Katkı için 15 Sözcük ve Bir Sanat Eseri

1-İntikal Arapça bir sözcük olan intiḳāl kökünden gelir. Taşınma, bir yerden başka yere gitme anlamına gelir. Ayrıca, anlama-kavrama anlamı da vardır. “Onu son gördüğümde de öyle yaptım. İntikali yerinde idi. Güldü. O da bana birkaç fıkra anlattı.” – H. Taner 2-Meçhul Arapça bir sözcük olan machūl kökünden gelir. Bilinmeyen anlamına gelir. “Artık demir almak günü gelmişse zamandan / Meçhule gidenOkumaya devam edin “8. Hafta: Düşünce Dünyamıza Katkı için 15 Sözcük ve Bir Sanat Eseri”