10. Hafta: Düşünce Dünyamıza Katkı için 15 Sözcük ve Bir Sanat Eseri

1-Kayyım Arapça bir sözcük olan ḳayyim kökünden gelir. Yönetici, bekçi, bir şeyi vekâleten idare eden kimse anlamına gelir. Bu anlama benzer bir anlamı olan kayyum sözcüğü, Türk Dil Kurumu’nda birincil anlam olarak cami hademesi; ikincil anlam olarak belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse olarak geçer. Açıkçası bu anlama uygun olanOkumaya devam edin “10. Hafta: Düşünce Dünyamıza Katkı için 15 Sözcük ve Bir Sanat Eseri”